پروژه‌ گروه های
​​​​​​​طراحی، اجرا، هنر و پژوهش

طراحی در گروه نیست بر پایه مطالعات بنیادین و اطلاعات و رویکرد عملکردی همسان با مفاهیم شکل گرفته در زمان و مکان در بستر اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته و این مطالعات همواره  از دغدغه‌های اصلی می‌باشند
​​​​​​​
همچنین در مرحله طراحی نگاه به سیستم های اجرایی موجود و صرفه جویی در هزینه و زمان از دغدغه های نخست تیم فنی می باشد

مجتمع تجاری ایوان تهران - 2020
مجتمع بین راهی توریستی - 2008
مجموعه توریستی اقامتی نوشهر - 2019
تجاری نمادین شهر میلاجرد - 2006
طراحی مقبره یادمان - 2006

​​ویلا و معماری منظر

مسکونی​​​​​​​

... بیشتر
... بیشتر
... بیشتر
... بیشتر

تجاری و صنعتی

مجموعه ها و طراحی شهری

طراحی داخلی

ایده ها و مسابقات معماری

ساخت و اجرا

​​هنر و گرافیک

ویـــلا مــادر - 2020
مجموعه مسکونی الهیه - 2011
مجموعه میلاجرد سنتر - 2019
هتل اشراق یزد - 2010
یادمان قربانیان پرواز 556 - 2007
آثار عکس و مستند سازی - 2020
هنر و طراحی گرافیک - 2010
کروکی و اسکیس معماری- 2019
خانه مسکونی خانواده ژیان - 2021
مرکز تفریحی رخداد - 2024
مجموعه توریستی سایه - 2024
فروشگاه لباس نیک آبان - 2020
... بیشتر
ویلا فیروزه مظفری - 2020
خانه مسکونی خانواده ژیان - 2021
پروژه طراحی داخلی - 2022
... بیشتر
... بیشتر
... بیشتر
مجموعه مسکونی الهیه - 2011
برج های مکسونی دماوند - 2019
مجتمع مسکونی شهرک غرب - 2020
ویلا افرا - 2021