إدارة وأعضاء فريق التصميم والتنفيذ

الإدارة والمشرف / أعضاء استوديو الفن والتصميم / الفريق التنفيذي والفني والمشتريات

"NISST"OFFICE Power sharing

مدیر پروژه​​​​​​​

حدیثه رفیعی
ریحانه خدایی
فاطمه جعفری
نرگس فعالی

مدیر عامل و معمار

معمار

محسن غریبی
وحید کاظم نژاد

هنر و گرافیک

رها اخباری

عمران و سازه

جواد صفدری
علیرضا قهی

​​تاسیسات و خدمات

محمد هاشمی
حامد ادیبان

وکیل حقوقی

ترسیم فنی و طراحی​​​​​​​

ترسیم فنی و طراحی​​​​​​​

ترسیم فنی و طراحی​​​​​​​

خدمات فنی

تقسیم تخصص ها

​​​اعضای گروه های تخصصی

کیمیا سفیدگر
ملیکا صمدی

ترسیم فنی و طراحی

ترسیم فنی و طراحی​​​​​​​

بهنام صفدری

معمار